Apakaylar kolumuz geleneksel kermesimizi gerçekleştirdi.
22 Mayıs 2018
İstanbul’da düzenlenen Sabantuy şenliğine katıldık.
2 Temmuz 2018

Sürgünün 74. yılı anma programını gerçekleştirdik.

SAYGILI SOYDAŞLARIMIZ…
Bundan tam 74 yıl önce 18 Mayıs 1944 gecesi Vatan Kırım’ın köklü halkı Kırım Tatarları uykularında iken tarihi yurtları Kırım’dan çok kısa bir süre içinde yük vagonlarına bindirilerek Urallar, Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne gönderilmişti. Yıllar süren vatana dönüş mücadelesi sonucunda bugün bizce kimlikleri bilinen fakat isimleri telaffuz edilmeyen kahramanlarımız, yolbaşçıları Cabbar AKIMOV ve Bekir OSMANOV’un liderliğinde insanüstü mücadeleleri sonucunda 1980’ li yılların sonundan başlayarak kitleler halinde vatanları Kırım’a tamamen kendi olanakları ile dönebilmişlerdir…
Bu tarihten bu yana bu acılı günlerimizi anmak ve hatırlamak ve gelecek nesillerimize de hatırlatmak boynumuzun borcu olmalıdır…
İşte bu kapsamda Kocaeli Kırım Tatar Derneğimiz yolbaşçıları  Sn. Zümran ARACI başkanlığında Soykırım ve Sürgünün 74. yılını İzmit’te Atatürk heykeli önünde azaları ile birlikte andılar..
Derneğimiz Genel Sekreteri Sn. Emre TOKEL’in yaptığı konuşmanın bildirisi altta yer almaktadır.

 

KIRIM TATAR SÜRGÜNÜNÜN 74. YILI                                                           18.05.2018

 

Bundan tam 74 yıl önce, Dünya, Türk tarihinin en karanlık gecelerinden birine tanıklık etti. 18 Mayıs 1944 tarihinde Sovyet Diktatör Stalin’in emri ile evlerinden 15 dakikada zorla çıkarılan Kırım Tatarları, genç yaşlı çocuk ayrımı gözetmeksizin yük vagonlarına bindirilerek bin yıllık vatanlarından Sibirya ve Özbekistan’a sürgüne gönderildi.

Sürgüne gönderilen 238 000 soydaşımızın % 46 sı yolda hayatını kaybetti. Bu soykırım kurbanlarının bugün mezarları dahi yoktur. Sürgünü izleyen on yıl boyunca soydaşlarımız yerleştirildikleri ilkel yaşam yerlerinden 5 km dahi uzaklaşmalarına izin verilmemiş, analar, babalar evlatlar ayrı düşmüş tam bir insanlık felaketi yaşanmış, Kırım Tatar soyu dünya üzerinden silinmeye çalışılmıştır.

Sürgündeki Kırım Tatar soydaşlarımız 1950’li yılların sonlarında vatana dönüş mücadelesini demokrasi, hukuk, insanlar hakları çerçevesinde başlatmış bu uğurda 23 Nisan 1978 günü  Musa Mahmut isimli bir Kırım Tatarı, soydaşlarına yapılan haksızlığı protesto etmek için kendisini yakarak intihar etmiştir. Yıllar süren dönüş mücadelesi sonucunda, Vatanına dönen Kırım Tatar Halkı’nın uğratıldığı muazzam maddî ve manevî zararların hemen hiç birisi bugüne kadar tazmin edilmemiş, Vatan topraklarındaki Millî Hakları’nın hemen hiç birisi iade edilmemiştir.

Buna rağmen, sürgünden dönen soydaşlarımız 23 yıl boyunca  her türlü olumsuzluklara rağmen Kırım’ı yeniden vatan yapma mücadelesinde iken 27 Şubat 2014 günü Rusya Federasyonu askerleri bir gün içinde Kırım’ı bir kez daha  işgal etmiştir.

Rusya Federasyonunun Kırım’ı işgalinden sonra Kırım Tatar soydaşlarımız için yine acılı ve tedirgin günler başlamıştır. Rusya Federasyonu, işgali izleyen günler ve haftalar içinde Kırım Tatar kişi ve kuruluşlarına karşı kanunsuz bastırma, sindirme ve korkutma gibi psikolojik  savaş başlatmışlardır. İşgale karşı demokratik haklarını kullanan soydaşlarımız çeşitli şekillerde kanuna uygun olmaksızın cezalandırılmaktadır.

Kanun dışı uygulamaların en yeni örneği vatanperver soydaşımız RESUL VELILAEV hiçbir sebep gösterilmeksizin bir gece yarısı Kırım’daki evi orantısız güç kullanılarak basılıp Moskova’da hücre hapsinde tutulmasıdır. Bu vicdanlara sığmayan insanlık dışı bir durumdur. Hiçbir kanun ve uluslararası hukuka uygun olmayan bu alıkoymayı şiddetle kınıyor ve en kısa zamanda kendisini özgür olarak görmek istiyoruz.

18 Mayıs 1944  insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin tarihidir. Böyle vahşetlerin bir daha yaşanmaması temennisiyle, sürgünün hala tahribatını yaşayan Kırım Tatarlarına güç, kudret ve sabır diliyoruz.

 

KOCAELİ KIRIM TATARLARI

KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

İlgili Resimler